WS Software (WinServ), Service Management

- WinServ är en komplett familj av programvara för service management avsedd för företag med extern och intern service.

Systemet är utvecklat i samarbete med företagsledare och serviceansvariga på ett flertal företag i olika branscher. Med WinServ Office arbetar du i nätverket på kontoret och mobilt arbetar du med WinServ Online.

Här kan du läsa mer om WS Software.

2013-08-30 12:59